PAYMENT

Ենթամոդուլը թույլ է տալիս տեսնել, թե ուսանողների քանի տոկոսն է վճարել ուսման վարձը և ինչ չափով: Այն նաև արտապատկերում է զեղչերը, հավաստագրերը (վարձավճարի փոխհատուցման) և այլն: