PRIORITY

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս արտահանել ուսանողների ցանկը ըստ իրենց կուրսերի և իրենց ՄՈԳ-երով: