ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Ենթամոդուլը նախատեսված է ստուգարքային և քննական, ինչպես նաև այլ տեսակի անհատական տեղեկագրերի գեներացման համար: Նման տեղեկագրերի գեներացման անհրաժեշտություն կարող են առաջանալ հետևյալ պատճառներով՝ 12 կրեդիտի վերահանձնում, ժամանակից շուտ կամ առարկայական տարբերություն հանձնելիս, կարմիր դիպլոմ ստանալու նպատակով և այլն: