ԱՌԱՐԿԱ

Ենթամոդուլում մուտքագրվում է առարկաների ցանկը: Առարկաների ցանկ էջում արտապատկերված է առարկաների ցանկը (լրիվ և կրճատ անվանումներով) և դրանցից յուրաքանչյուրին վերաբերող մուտքագրված հետևյալ տեղեկատվությունը. կրթական աստիճան, պատկանելություն (ամբիոն), դասիչ(ներ), ինչպես նաև պրակտիկաների մեջ ընգրկվածության մասին տեղեկատվույթուն: