ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ

Ենթամոդուլում պատրաստվում են ավարտական կուրսերի համար պետական (ամփոփիչ) քննությունների և դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանությունների գրաֆիկները: