Ավարտական տեղեկագիր

Ավարտական տեղեկագիրը դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության գնահատականի համար նախատեսված տեղեկագիրն է, որն արտացոլում է ավարտելու ուսումնական տարին, դիպլոմային աշխատանքի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներին, նախագահին, ինչպես նաև նրանցից յուրաքանչյուրի նիշը, այստեղ գեներացնում են նաև նրանաց  արձանագրությունները: Արդյունքում ձևավորվում է վերջնական գնահատականը: