ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

Ենթամոդուլում մուտքագրվում է գիտական աստիճանների ցանկը: Գիտական աստիճանների ցանկ էջում արտապատկերված են պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական աստիճանների ցանկը և դրանց կրճատ անվանումները: Յուրաքանչյուր գիտական աստիճանի տողում առկա է փոփոխման բաժին, որը պարունակում է ինչպես խմբագրման նշան, այնպես էլ հեռացման: Խմբագրման նշանը սեղմելուց հետո հնարավոր է փոփոխման ենթարկել տվյալ տողի ցանկացած տեղեկատվություն: