ԳՐԱՖԻԿ

Ենթամոդուլում պատրաստվում է միջանկյալ քննությունների և առկայության դեպքում նաև վերաքննությունների գրաֆիկը: