ԴԻՊԼՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿ

Ենթամոդուլը իր մեջ ներառում է դիպլոմի հավելվածի պատրաստման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Այն հնարավորություն է տալիս ավտոմատ եղանակով գեներացնել դիպլոմի հավելվածը: Այս մոդուլը փոխկապակցված է մի շարք այլ մոդուլների և դրանց ենթամոդուլների հետ: