Դիպլոմային աշխատանքի թեմայի ղեկավար

Ենթամոդուլում լրացվում են դիպլոմային աշխատանքների թեմաները, և  դիպլոմային աշխատանքների թեմաների ղեկավարների տվյալները։