Դիպլոմային աշխ. հանձնաժողով

Ենթամոդուլում մուտքագրվում է դիպլոմային կամ ավարտական աշխատանքների (թեզերի)  պաշտպանության հանձնաժողովների կազմերն, ըստ մասնագիտությունների։