ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՔՆՆԱԿԱՆ

Ենթամոդուլում պատրաստվում է կիսամյակային քննությունների և առկայության դեպքում վերաքննությունների գրաֆիկը: