ԿՈՒՐՍԻ ՄԱՏՅԱՆ

Ենթամոդուլում արտացոլվում են տվյալ կուրսի ուսումնառության ընթացքում ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաներից ստացված գնահատականների և ձեռք բերված կրեդիտների մասին նշումները, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են տեղեկագրերից՝ բուհի կանոնակարգով սահմանված վերադասների կողմից հաստատվելուց անմիջապես հետո: Կուրսի մատյանում նաև գույներով առանձնացված են և արտահայտիչ ձևով երևում են ուսանողների գնահատականները ստացվել են քննաշրջանի ընթացքում, թե պարտքերի մարման: