ԿՈՒՐՍԻ ՔԱՐՏԵԶ

Ենթամոդուլում նշվում է խմբերի և ենթախմբերի միավորման ցանկը, որոնք միասին լսում են դասախոսություններ, կատարում գործական պարապմունքներ և այլն։ 3 կամ 4 մասից բաղկացած թվերի շարք է գրվում, որոնք բաժանվում են տորբեր գույներով, օրինակ 3 մասերից բաղկացած թվերի շարքը ցույց է տալիս. առաջին թիվը դասախոսության միավորումն է, երկրորդը՝ գործնականինը, իսկ 3-րդը՝ լաբորատորինը և այլն։