Կուրսի ամբողջական արխիվացում

Ենթամոդուլում ցուցադրվում են ընտրված մասնագիտության ավարտական ուսանողների ցանկը, որոնք անցել են կուրսի ամբողջական ավարտում փուլը և դարձել ոչ ակտիվ ուսանողներ։