ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ

Համակարգն ունի 12 մոդուլ և բազմաթիվ ենթամոդուլներ, որոնք ներկայացված են առանձին-առանձին: Նախատեսվում է առաջիկայում ծրագիրը համալրել հետևյալ մոդուլներով․ 

 • «Որակի ապահովում», 
 • «Պլանավորման բաժին», 
 • «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», 
 • «Շրջանավարտների և աշխատանքի տեղավորման», 
 • «Միջազգային կապերի բաժին», 
 • «Գիտության բաժին», 
 • «Նախապատրաստական ծրագրեր և ցկյանս կրթության բաժին», 
 • «Ընդունող հանձնաժողով», 
 • «Հաշվապահություն», 
 • «Տնտեսական մաս», 
 • «Պրակտիկայի կազմակերպման բաժին»։

Համակարգի գործող մոդուլներից է «Տվյալների բանկ» մոդուլը, որը հնարավորություն է տալիս բուհի հիմնական փաստաթղթերը (կանոնադրություններ, կանոնակարգեր, ընթացակարգեր և այլն) ներբեռնել համակարգ, ինչի շնորհիվ դրանք հասանելի են դառնում բուհի աշխատակիցներին և ուսանողներին:

 

Համակարգին ինգրված մուդուլներն են.
 

«Office 365» ծրագրային ապահովման օֆիսային փաթեթ
«Moodle» էլեկտրոնային ուսուցման համակարգ
«Koha» գրադարանային գործի ավտոմատացման համակարգ