ՀԻՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Ենթամոդուլում մուտքագրվում են տվյալ կուրսի ուսումնառության ընթացքում ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաներից ստացված գնահատականները և ձեռք բերված կրեդիտները, որոնք ավտոմատ կերպով չեն կարող փոխանցվել տեղեկագրերից, քանի որ համակարգը ներդրվել է իրենց ուսումնառության ընթացքում, և անհրաժեշտություն է առաջանում իրենց հին գնահատակաները մուտքագրել համակարգ: