ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ

Ենթամոդուլը նախատեսված է ուսումնական պլանների մուտքագրման համար, որում, բացի դասընթացին վերաբերող տեղեկատվությունից, նշվում է կրթական աստիճանը, մասնագիտութունը, հաստատման տարեթիվը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: Հիմք ընդունելով բուհում առկա ստանդարտները՝ հնարավոր է կատարել որոշակի տեսքային փոփոխություններ: