ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

Ենթամոդուլում արտապատկերվում է բոլոր ուսումնական պլանների ցուցակը և հնարավոր է դրանցից ցանկացածը տեսնել և խմբագրել: