ՍՏՈՒԳԱՐՔԱՅԻՆ

Ենթամոդուլում նշվում է ստուգարքի շաբաթը, ըստ կրթական ծրագրերի` անհրաժեշտության դեպքում նաև ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի: