ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

Ենթամոդուլում արտացոլվում են արդեն ստեղծված բոլոր տեղեկագրերը: Դրանք հնարավոր է ֆիլտրել: Ֆիլտրերի շնորհիվ ցանկացած պահի հնարավոր է տեսնել նաև համակարգով գեներացված ոչ միայն տվյալ կիսամյակի և ուսումնական տարվա, այլև ցանկացած այլ ուսումնական տարվա տեղեկագրերը: