ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ենթամոդուլը նախատեսված է ստուգարքային և քննական, ինչպես նաև այլ տեսակի տեղեկագրերի (պրակտիկաներ, կուրսային աշխատանքի/նախագծի և այլ տեղեկագրերի) գեներացման համար ըստ բուհում ընդունված ձևաչափերի: