ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐ

Հնարավորություն է տալիս ձևավորել ցանկացած տեղեկանք: Ուսանողին տրված ցանկացած տեղեկանքի մասին տեղեկատվությունը արտապատկերվում է Ուսանողի մոդուլում: Տեղեկանքներում արտապատկերվող տեղեկատվությունը ձևավորվում է ուսանող, աշխատող, առաջադիմություն և այլ մոդուլներից:

  • Ուսանողի հիմնական
  • Բանկ
  • ՍԾՏԿ և փարոս
  • Զին. Կոմիսարիատ
  • Բուհեր
  • Ակադեմիական առաջադիմություն
  • Տեղեկանքի ստեղծման մոդուլ
  • Այլ տեղեկանքներ: