ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Ենթամոդուլում լրացվում է յուրաքանչյուր առարկայի համար դասընթացի օրացուցային պլանը (ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի):