ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ենթամոդուլում մուտքագրվում են բուհի ֆակուլտետների անվանումները: Ֆակուլտետի ցանկի էջում արտապատկերված է ֆակուլտետների ցանկը և դրանցից յուրաքանչյուրին վերաբերող մուտքագրված հետևյալ տեղեկատվությունները. ուսուցման ձև, կրթական աստիճան, հայերեն և անգլերեն կրճատ տարբերակներ: Յուրաքանչյուր ֆակուլտետի տողում առկա է փոփոխման բաժին, որը պարունակում է ինչպես խմբագրման նշան, այնպես էլ հեռացման: Խմբագրման նշանը սեղմելուց հետո հնարավոր է փոփոխման ենթարկել տվյալ տողի ցանկացած տեղեկատվություն: