Համակարգի սպասարկում

Սպասարկման հիմնական ծառայություններն են․

 

  • Տրամադրել ծրագրային փաթեթն օգտագործման
  • Իրականացնել սերվերային կարգավորումներ
  • Իրականացնել համակարգի տեղայնացում
  • Կազմակերպել ծրագրային փաթեթի ներդնում
  • Կազմակերպել ուսուցում
  • Գործարկել ծրագիրը
  • Շտկել պիլոտային ծրագրի աշխատանքի ընթացքում արձանագրված բացթողումներն ու թերությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնել լրացուցիչ ծրագրային գործիքներ
  • Իրականացնել տեղեկատվության արխիվացում
  • Ծրագրի կատարելագործման արդյունքում մոդուլների թարմացում և ավելացում: