ԱՅԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է ընձեռում ձևավորել այլ տեղեկատվությամբ հաշվետվություններ: