ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս արտահանել տեղեկատվություն, որտեղ արտապատկերվում է պարտք ունեցող ուսանողներից որը քանի առարկայից պարտք ունեն, յուրքանչյուր պարտք առարկայի անվանումը, կրեդիտը և ապա` պարտք առարակաների կրեդիտների ընդհանուր գումարը: