ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլում ավտոմատ կերպով արտապատկերվում են ուսումնառողի ուսման ընթացքում ձեռք բերած բոլոր գնահատականները: Այսինքն` այս բաժինն անմիջականորեն փոխկապակցված է առաջադիմություն մոդուլի հետ: