ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս արտահանել տեղեկատվություն, որտեղ արտապատկերվում է թե տվյալ ֆակուլտետի տվյալ աստիճանում, որ մասնագիտության որ կուրսի ուսանողներից քանիսը պարտք չունեն, քանիսը ունեն պարտք, քանի պարտք ունեն, քանի ուսանողի մոտ պարտք առարակաների կրեդիտների գումարը գերազանցում է 12 կրեդիտը և վերջում կուրսի մակարդակով առաջադիմությունը: