ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ ԸՍՏ ԿՈՒՐՍԻ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը նույն է ինչ-որ առարկայական պարտքը և հնարավորություն է տալիս արտահանել տեղեկատվություն, որտեղ արտապատկերվում է թե տվյալ կուրսի որ խմբի ուսանողներից քանիսը պարտք չունեն, քանիսը ունեն պարտք, քանի պարտք ունեն, քանի ուսանողի մոտ պարտք առարակաների կրեդիտների գումարը գերազանցում է 12 կրեդիտը և վերջում կուրսի մակարդակով առաջադիմությունը: