ԱՐԽԻՎԱՑՎԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԲԱԶԱ

էլեկտրոնային բազա, որտեղ տեղափոխվում և պահպանվում են ավարտած, համակազմից հանված և այլ ուսանողներ, ովքեր այլևս ենթակա չեն վերականգնման: Այս բաժինը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում դիտել և տպել յուրաքանչյուր ավարտած ուսանողի դիպլոմի հավելվածը: