ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻԼՏՐ

Ենթամոդուլը, որտեղ տվյալները ստացվում են տվյալ կուրսի յուրաքանչյուր առարկայի տեղեկատվության հիման վրա: Հաշվետվության ձևաչափը հնարավորություն է տալիս ֆիլտրել և տեսնել ուսանողների ցանկը ինչպես նրանց ունեցած հարգելի և անհարգելի բացակաների քանակի, այնպես էլ՝ ըստ օգտատիրոջ կողմից նշված բացակաների քանակի: