ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿ ԸՍՏ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ

Ենթամոդուլը հնարավորություն է տալիս արդեն առկա դասացուցակը դիտել ըստ դասախոսների: Հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել դասախոսների զբաղվածությունը, հնարավորություն տալով կառավարել մարդկային ռեսուրսները (ի դեմս պրոֆդաս կազմի):