ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլը հնարավորություն է տալիս արդեն առկա դասացուցակը դիտել ըստ լսարանների: Հնարավորություն է ընձեռում բացահայտել հաշվել լսարանի ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն` լսարանի զբաղվածությունն ըստ շաբաթվա և կիսամյակի: