ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

Ենթամոդուլում իրականացվում են ուսանողի հետ կապված ցանկացած կարգավիճակի փոփոխություն` տեղափոխում, կուրսից կուրս փոխադրում, ակադեմիական արձակուրդ, հեռացում, ազատում, վերականգնում, ռոտացիա, միջազգային փոխանակման ուղարկում և վերադարձ: