ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ

էլեկտրոնային բազա, որտեղ տեղափոխվում և պահպանվում են դուրս մնացած, հեռացված, ազատված, ակադեմիական արձակուրդում գտնվող ուսանողների անձնական տվյալները: Այս ենթամոդուլը հնարավորություն է տալիս վերականգնել այս բազայում գտնվող ցանկացած ուսանողի, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա: