ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ

Ենթամոդուլը հաշվետվության ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս արտահանել հատուկ արտոնություն ունեցող սովորողների ցանկը: